Τοκετός

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ, 1997) ως φυσιολογικός τοκετός ορίζεται ο τοκετός που έχει αυτόματη έναρξη και που είναι χαμηλού κινδύνου από την έναρξη έως τη γέννηση του νεογνού.

 

Τέσσερις παράγοντες καθορίζουν εάν η γυναίκα θα έχει θετική εμπειρία κατά τον τοκετό. Αυτοί είναι:

 

  • Οι προσωπικές της προσδοκίες.
  • Η στήριξη που θα έχει κατά τον τοκετό.
  • Η ποιότητα της σχέσης που θα έχει με το μαιευτικό και ιατρικό προσωπικό που θα την παρακολουθήσει.
  • Ο βαθμός συμμετοχής της στη λήψη αποφάσεων.

 

Ειδικές περιπτώσεις αποτελούν:

 

  • Ο πρόωρος τοκετός (πριν την 37η εβδομάδα της εγκυμοσύνης).

Ο φυσιολογικός τοκετός μετά από προηγειθείσα καισαρική τομή