Επιπλοκές 1ου Τριμήνου

Επιπλοκές Πρώτου Τριμήνου Εγκυμοσύνης

Οι επιπλοκές του πρώτου τριμήνου κύησης περιλαμβάνουν τις ακόλουθες παθολογικές καταστάσεις:

 

  • Αποβολή πρώτου τριμήνου ή «παλίνδρομος κύηση» (η απώλεια του εμβρύου κατά το πρώτο τρίμηνο)

 

  • Έκτοπος κύηση (όταν το έμβρυο αναπτύσσεται εκτός της μήτρας, συνήθως σε μία από τις σάλπιγγες).

 

  • Τροφοβλαστική Νόσος της Κύησης (πρόκειται για μία ομάδα παθήσεων που εμφανίζονται όταν μία εγκυμοσύνη δεν αναπτύσσεται σωστά και περιλαμβάνει την πλήρη και μερική μύλη κύηση).

 

  • Υπερέμεση κύησης (χαρακτηρίζεται από επίμονη και σοβαρή ναυτία και εμέτους κατά την εγκυμοσύνη, που μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, απώλεια βάρους, κέτωση και διατροφική ανεπάρκεια).