Ετήσιος Γυναικολογικός έλεγχος Test Pap

Ετήσιος Γυναικολογικός έλεγχος και Τεστ Παπ

Ο ετήσιος γυναικολογικός έλεγχος περιλαμβάνει μια σειρά εξετάσεων που στόχο έχουν την πρόληψη ή την έγκαιρη διάγνωση γυναικολογικών παθήσεων.

 

Σε αυτόν περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εξετάσεις:

 

  • Γυναικολογική Εξέταση.
  • Διακολπικό γυναικολογικό υπερηχογράφημα.
  • Εξέταση μαστών.
  • Τεστ Παπανικολάου (τεστ Παπ).

Γυναικολογική Εξέταση

Η γυναικολογική εξέταση περιλαμβάνει εξωτερικά την επισκόπηση των γεννητικών οργάνων και εσωτερικά τη ψηλάφηση της μήτρας και των εξαρτημάτων.

Μέσω της γυναικολογικής εξέτασης μπορούν να πραγματοποιηθούν εργαστηριακές εξετάσεις, όπως η καλλιέργεια κολπικού υγρού.

Διακολπικό γυναικολογικό υπερηχογράφημα

Το κολπικό υπερηχογράφημα εκτελείται προκειμένου να αποκλεισθεί ενδεχόμενη παθολογία, όπως είναι τα ινομυώματα μήτρας, οι πολύποδες, οι κύστεις ωοθηκών και άλλες γυναικολογικές παθήσεις. Σε συγκριση με το κοιλιακό υπερηχογράφημα, το κολπικό υπερηχογράφημα παρέχει μεγαλύτερη ευκρίνεια στην απεικόνηση των έσω γεννητικών οργάνων της γυναίκας.

Εξέταση μαστών

Η εξέταση των μαστών γίνεται με ψηλάφηση αυτών.

Τεστ Παπανικολάου (τεστ Παπ)

Η εξέταση περιλαμβάνει τη λήψη κυττάρων από την εξωτερική επιφάνεια καθώς και το εσωτερικό του τραχήλου της μήτρας. Τα κύτταρα αυτά εξετάζονται στη συνέχεια από ειδικό Κυτταρολόγο.

Στόχος της εξέτασης είναι ο εντοπισμός κυτταρικών αλλοιώσεων (προκαρκινικές αλλοιώσεις), οι οποίες με την πάροδο των ετών ενδέχεται να εξελιχθούν σε καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.